Teriyaki Don - Fresno

Shrimp Tempura U-Don

$11.20